Intencje modlitewne na miesiąc GRUDZIEŃ 2019 r. :

 

Intencja ogólna:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.Diecezjalna intencja różańcowa:

Aby Chrystus, Wcielone Boże Słowo, przemieniał karmiących się, Jego Słowem i Ciałem.Parafialne intencje:

- o dobre przygotowanie się naszej parafii do Misji Świętych w Wielkim Poście 2020 roku,

- o trzeźwość w rodzinach naszej parafii,

- w intencji naszej Ojczyzny, Prezydenta oraz Rządu, posłów i senatorów,

- o dobre przeżycie czasu Adwentu przez wszystkich parafian i liczny udział w Roratach,

- o łaskę dobrej spowiedzi świątecznej dla wszystkich parafian

- w intencji wszystkich wyszydzających religię chrześcijańską o łaskę nawrócenia,

- o częste czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach

- o potrzebne łaski Ducha Świętego w podejmowaniu codziennych decyzji,

- o łaskę zdrowia dla wszystkich chorych parafian.