Intencje Modlitewne

Intencje modlitewne na LISTOPAD 2023 r.

Ogólna :

Za Papieża, aby pełniąc swoja misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył

w wierze powierzonej mu trzodzie.

Diecezjalna :

O dar życia wiecznego dla wszystkich wiernych zmarłych.

Rycerstwa Niepokalanej :

Aby wszystkie ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, jego poczęcia i całej ludzkiej egzystencji.

Parafialne :

- w intencji naszej Ojczyzny

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o zdrowie dla chorych,

- o potrzebne łaski uczniom przygotowującym się do sakramentów,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii.

 

Intencje modlitewne na PAŹDZIERNIK 2023 r.

Ogólna :

Za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu,

pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Diecezjalna :

O dar rychłej beatyfikacji Sług Bożych z naszej Archidiecezji.

Rycerstwa Niepokalanej :

Abyśmy wraz z Maryją, Dziewicą Misyjną, uobecniali Jezusa

nawiedzającego każdy dom, głoszącego Królestwo pokoju i niosącego ulgę cierpiącym.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o zdrowie dla chorych,

- o potrzebne łaski uczniom przygotowującym się do sakramentów,

- o dobry wybór naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii.

Intencje modlitewne na WRZESIEŃ 2023 r.

Ogólna :

Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach

egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani

za pozbawionych wartości.

Diecezjalna :

Za wszystkie rodziny, będące Kościołem domowym, aby były w dzisiejszym

świecie ogniskami żywej wiary.

Rycerstwa Niepokalanej :

Aby Słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas

i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i a naszej historii.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych,

- o potrzebne łaski uczniom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom,

- o zdrowie dla chorych,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii.

 

Intencje modlitewne na SIERPIEŃ 2023 r.

 

Ogólna :

Aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Diecezjalna :

Za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.

Rycerstwa Niepokalanej :

Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego dali się prowadzić Niepokalanej i tak jak on nadali światu cech  ufności, wewnętrznej siły i radosnego oddania.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych,

- o dobrze wykorzystanie czasu odpoczynku i wakacji,

- o zdrowie dla chorych,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii.

Intencje modlitewne na LIPIEC 2023 r.

 

Ogólna :

Aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która

głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Diecezjalna :

Za zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła.

Rycerstwa Niepokalanej :

Aby rodziny były miejscami komunii i akceptacji, szkołami życia

oraz codziennej i owocnej miłości.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o zdrowie dla chorych,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o dobrze wykorzystanie czasu odpoczynku i wakacji,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii,

- o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych.