Intencje Modlitewne

Intencje modlitewne na CZERWIEC 2024 r.

Ogólna :

Aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Diecezjalna :

Aby czas peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej

Archidiecezji przyniósł stokrotne owoce.

Rycerstwa Niepokalanej :

Abyśmy uczestnicząc w Eucharystii, czerpali radość z komunii

z Bogiem, z naszymi braćmi i siostrami.  

Parafialne :

- miłosierdzie dla naszej Ojczyzny,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o zdrowie dla chorych,

- o dobre owoce Nawiedzenia rodzin przez obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o dobre urodzaje, by nikomu nie brakło pożywienia,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii,

- o wybór właściwych osób jako naszych przedstawicieli.

Intencje modlitewne na MAJ 2024 r.

Ogólna :

Aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Diecezjalna :

Abyśmy świadomie i z żywa wiarą uczestniczyli w życiu i misji Kościoła.

Rycerstwa Niepokalanej :

 Aby modlitwa różańcowa i oddanie się Niepokalanej zaowocowały wzrostem dobra, czyniąc nas                    orędownikami pokoju.

Parafialne :

- miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o zdrowie dla chorych,

- o dobre owoce Nawiedzenia rodzin przez obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o dobre urodzaje, by nikomu nie brakło pożywienia,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii,

- o Boże błogosławieństwo na czas egzaminów maturalnych i studenckich.

 

Intencje modlitewne na WRZESIEŃ 2023 r.

Ogólna :

Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach

egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani

za pozbawionych wartości.

Diecezjalna :

Za wszystkie rodziny, będące Kościołem domowym, aby były w dzisiejszym

świecie ogniskami żywej wiary.

Rycerstwa Niepokalanej :

Aby Słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas

i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i a naszej historii.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych,

- o potrzebne łaski uczniom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom,

- o zdrowie dla chorych,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii.

 

Intencje modlitewne na SIERPIEŃ 2023 r.

 

Ogólna :

Aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Diecezjalna :

Za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.

Rycerstwa Niepokalanej :

Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego dali się prowadzić Niepokalanej i tak jak on nadali światu cech  ufności, wewnętrznej siły i radosnego oddania.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych,

- o dobrze wykorzystanie czasu odpoczynku i wakacji,

- o zdrowie dla chorych,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii.

Intencje modlitewne na LIPIEC 2023 r.

 

Ogólna :

Aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która

głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Diecezjalna :

Za zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła.

Rycerstwa Niepokalanej :

Aby rodziny były miejscami komunii i akceptacji, szkołami życia

oraz codziennej i owocnej miłości.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o zdrowie dla chorych,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o dobrze wykorzystanie czasu odpoczynku i wakacji,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii,

- o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych.