Intencje modlitewne na WRZESIEŃ 2023 r.

Ogólna :

Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach

egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani

za pozbawionych wartości.

Diecezjalna :

Za wszystkie rodziny, będące Kościołem domowym, aby były w dzisiejszym

świecie ogniskami żywej wiary.

Rycerstwa Niepokalanej :

Aby Słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas

i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i a naszej historii.

Parafialne :

- o miłosierdzie i ustanie wojny na Ukrainie,

- o wyzwolenie z nałogów: alkoholowych, internetowych, telefonów komórkowych,

- o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych,

- o potrzebne łaski uczniom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom,

- o zdrowie dla chorych,

- o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,

- o częste czytanie Pisma Św. w rodzinach naszej parafii.