Uncategorised

Życzenia Bożonarodzeniowe

„Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę Swą Siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami”

– tak śpiewamy w tej pięknej kolędzie, upraszając Bożego błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo samego Boga przychodzącego do nas, w tajemnicy Wcielenia  obejmie was, waszych bliskich, wasze domy, miejsca nauki i pracy. Niech Boży Duch w Którego mocy podążamy do świętości przyniesie dobre owoce życia zasługujące na nagrodę życia w pełni Szczęścia i Miłości. Tego wam drodzy parafianie i wam mili wszyscy goście życzą kapłani pracujący w tej parafii wraz z klerykiem. Szczęść Boże !!!

NIEDZIELA 23 września 2018 roku

* Dzisiaj o 15:00 Nieszpory, bezpośrednio po nieszporach młodzież Szkoły Podstawowej z Biedaczowa zaprasza na przedstawienie o św. Stanisławie Kostce, tutaj w kościele,  z racji 450 rocznicy jego śmierci.  Zapraszamy wszystkich parafian. Prosimy by rodzice przyprowadzili swoje dzieci nawet te najmłodsze.

* W sobotę święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

*  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kościół. Za tydzień prosimy następne rodziny z Biedaczowa .

NIEDZIELA 16 września 2018 roku

* Dzisiaj niedziela środków społecznego przekazu, modlimy się za pracowników mediów, materialnie wspieramy Diecezjalne Radio FARA.

* Dzisiaj drugi dzień Triduum przed świętem św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. Wszystkich uczniów wraz z rodzicami zapraszamy na godz. 15:00 na Nieszpory połączone  z modlitwami drugiego dnia triduum.

* W poniedziałek na Mszy św. o 18:00 trzeci dzień Triduum, zapraszamy również wszystkich uczniów wraz z rodzicami.

* We wtorek 18 września święto św. Stanisława Kostki, na Mszy św. poświecenie modlitewników dla dzieci klasy trzeciej

* W Piątek święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.

* W tym tygodniu Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców (tzw. Suche Dni Jesienne).

* Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kościół. Za tydzień prosimy następne rodziny z Biedaczowa .

* Dzisiejsza taca przeznaczona na Diecezjalne Radio  FARA.

 

Intencje 3 - 9 IX

3.IX.poniedziałek

  8:00  Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego   ( ks. proboszcz )

18:00 *  za zmarłych z rodziny Pyszów z Gwizdowa-Podlasu   ( ks. Szymon )                                                                                            

          *  + Józef  Wawrzaszek  – gregorianka     ( ks. Stanisław )

          *  + Władysław Marzęciak; ++ Rozalia i Jan Szpila     ( ks. Leszek )

4.IX.wtorek

* za zmarłych z rodziny Hałaburów  ( ks. Szymon )

* + Józef  Wawrzaszek – gregorianka   ( ks. Stanisław )

*  za parafian  ( ks. proboszcz )

* ++ Michał w roczn. śmierci  i  Aniela, Antoni      ( ks. Leszek )

5.IX.środa

* w 32. rocznicę ślubu Czesławy i Tadeusza  - dziękczynna i o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej  ( ks. Szymon )

* + Józef  Wawrzaszek – gregorianka   ( ks. Stanisław )         

* +  Maria  Bartnik  od rodziny  Szklannych       ( ks. proboszcz )       

*  +  Jan Tabin    ( ks. Leszek )                                                                                                                                                                                   

6.IX.czwartek

*  + Jan  Pawul  w  38.  rocznicę śmierci     ( ks. Szymon )

*  + Józef  Wawrzaszek – gregorianka  ( ks. Stanisław )

*  za powołanych do służby Bożej z naszej Parafii i o nowe powołania  ( ks. proboszcz )

*   +  Józefa Ogonowska  (kob)        ( ks. Leszek )

7.IX.piątek

   7:00  za osoby chore i starsze z naszej parafii odwiedzane w domach z racji pierwszego piątku  ( ks. proboszcz )

18:00  *  w 27. roczn. ślubu Danuty i Stanisława – dziękczynna i o dalsze błog. Boże  i opiekę Matki Najświętszej    ( ks. Szymon )

           * + Józef  Wawrzaszek – gregorianka   ( ks. Stanisław )

           * + +  Petronela  i  Jan  Burda    ( ks. Leszek )

8.IX.sobota

  *  + +  Aniela w 4. roczn. śm., i Franciszek Jagusztynowie   ( ks. Szymon )

 * + Józef  Wawrzaszek – gregorianka  ( ks. Stanisław )

 *  o łaskę zdrowia dla Janiny  ( ks. proboszcz )

 * + +  Jan  i  Balwina  Różyccy     ( ks. Leszek )

9.IX.niedziela

  8:00 * w 39. roczn. ślubu Teresy i Eugeniusza, dziękczynna i o dalsze  błog. Boże i opiekę MB Pocieszenia dla nich i całej rodziny   ( ks. Szymon )

          * + Józef  Wawrzaszek – gregorianka  ( ks. Stanisław )

10:30 * w 1. rocznicę ślubu Pauliny i Mateusza, prośba o błog. Boże i opiekę M. B. Pocieszenia     ( ks. proboszcz )    

          * + + Józefa i Mieczysław  Wilk     ( ks. Leszek )          

Zaproszenie

 
Ośrodek Kultury w Biedaczowie zaprasza dorosłych i dzieci w dniu 26.08.2018r. o godz. 20.00 na widowisko teatru plenerowego pt. "Flet zaczarowany", które odbędzie się na placu przy Domy Kultury.
 
Spektakl został zrealizowany w ramach programu "Zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży w Gminie Leżajsk".

Wybrane normy dotyczące muzyki i dekoracji oraz fotografowania i filmowania w czasie celebracji liturgicznych, obowiązujące na terenie Archidiecezji Przemyskiej

 

Głównym celem niniejszych norm i wskazań (opracowanych na podstawie obowiązujących dokumentów) jest konieczność zagwarantowania sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, pełne, aktywne i owocne uczestnictwo w liturgii. W swej istocie liturgia sprawowana w Kościele jest podarowana przez Chrystusa i polecona Kościołowi. Zachowanie przepisów stanowi o autentyczności liturgii i o jej egzystencji. Ważnym argumentem jest także ujednolicenie wymogów związanych z celebracjami liturgicznymi.

 

Przestrzeganie zasad doboru śpiewów

1.      Podczas Mszy świętej nie wolno wykonywać piosenek religijnych czy świeckich.
2.      Podczas Komunii św. wolno wykonywać jedynie pieśni eucharystyczne. W okresie Bożego Narodzenia wolno śpiewać kolędy.
3.      Odtwarzanie pieśni czy piosenek religijnych z nośników audiowizualnych, np. z płyty CD oraz tzw. elektroniczny organista są zabronione.
4.      Psalm responsoryjny powinien być wykonywany z ambony, a nie przez organistę z chóru. Śpiew ten może wykonywać jednogłosowo schola, ale też nie z chóru, lecz z miejsca w pobliżu ołtarza.
5.      Organista wykonuje posługę zleconą mu przez księdza proboszcza, który odpowiada za poprawność liturgiczną wykonywanych śpiewów.
6.      W sytuacjach gdy oprawę muzyczną Mszy św. tworzy ktoś inny niż miejscowy organista, proboszcz powinien szczególnie zatroszczyć się o poprawność liturgiczną dobranych śpiewów.
 

Dobór śpiewów podczas celebracji sakramentu małżeństwa

Jeżeli nowożeńcom bardzo zależy na wykonaniu jakiejś piosenki religijnej, to można na to pozwolić przed rozpoczęciem Mszy św. lub po jej zakończeniu. Wprowadzeniu nowożeńców do kościoła może towarzyszyć grany na organach marsz, nie może on jednak zastępować pieśni na wejście. Podczas Komunii św. wolno wykonywać jedynie pieśni eucharystyczne (nie powinno się wykonywać np. śpiewu „Ave Maria”,śpiew ten można wykonać po Mszy św., gdy nowożeńcy udają się do ołtarza Matki Bożej). Zdarza się, że nowożeńcy zapraszają innego organistę lub jakiś zespół muzyczny. Proboszcz parafii musi być o tym poinformowany. Po uzyskaniu zgody księdza proboszcza, wewnętrzne ustalenia odnoszące się do posługi organistów rozwiązywane są między stronami.

 

Instrumenty muzyczne używane podczas liturgii

Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego: fortepian, keyboard, gitarę elektryczną, perkusję i wszelkiego rodzaju bębny, grzechotki, „przeszkadzajki” itp.

 

Zasady dotyczące dekorowania wnętrz sakralnych

  1. Przy dekorowaniu wnętrza kościelnego należy zachować umiar i dbać o estetykę. Obowiązuje tutaj zasada mówiąca o szlachetnej prostocie i prawdziwości materiałów. Dekoracje powinny być skromne i estetyczne, ale za to wykonane z materiałów „prawdziwych” (np. żywych kwiatów). Nie należy używać sztucznych kwiatów.
  2. Należy unikać sztucznych dekoracji w postaci banerów, haseł wykonywanych ze styropianu czy tworzyw sztucznych. Nie powinno się ustawiać dekoracji w postaci plansz.
  3. Przy okazji uroczystości I Komunii św. czy Bierzmowania nie powinno się ustawiać żadnych dekoracji w postaci tablic, plansz, banerów.
  4. Przy okazji ślubów nie można zezwalać na ustawianie sztucznych bram, zniczy, tkanin ciągnących się przez całą świątynię itp. dodatkowych dekoracji.
  5. Przy okazji Wielkiego Postu zabronione jest ustawianie przed ołtarzem kamieni, cierniowych gałązek czy aranżacji pokutnych. Nie należy w tym okresie dekorować ołtarzy kwiatami.
  6. Należy unikać „dublowania” przedstawień Matki Bożej czy świętych.
  7. Nie należy „dublować” wizerunku Ukrzyżowanego przy ołtarzu i tabernakulum.
  8. Nie wolno zasłaniać zabytkowych nastaw ołtarzowych wątpliwej jakości artystycznej okolicznościowymi dekoracjami, tkaninami, styropianami, planszami itp.

Fotografia, operatorzy kamer

Filmowanie i fotografowanie w kościele podczas uroczystości religijnych musi się dokonywać w sposób godny i dyskretny, z największą czcią i szacunkiem dla liturgii oraz z zachowaniem ściśle określonych zasad i norm.

1.      W Archidiecezji Przemyskiej do fotografowania i filmowania w czasie liturgii może być dopuszczona jedynie ta osoba, która przed rozpoczęciem celebry przedstawi ważną akredytację wystawioną przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu lub, jeśli jest spoza terenu Archidiecezji, akredytację wystawioną przez kompetentną władzę kościelną.
2.      Pozwolenie na fotografowanie lub filmowanie w czasie celebracji liturgicznej wymaga każdorazowej zgody miejscowego księdza proboszcza. Fotografowie i kamerzyści powinni  zgłosić się odpowiednio wcześniej do księdza proboszcza, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swojej pracy.
3.      Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych powinny być odpowiednio tj. godnie ubrane.
4.      Fotograf czy operator kamery nie powinien czuć się wyłączony z akcji liturgicznej. Zasadniczo nie powinien zajmować miejsca w prezbiterium. W uzasadnionych przypadkach, obecność i poruszanie się operatora w prezbiterium należy ograniczyć do minimum.
5.      Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł oświetlenia skierowanych w stronę zgromadzenia lub rażących wzrok osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach sakramentalnych.
6.      Należy ograniczać do minimum ruchy związane z obsługą sprzętu tak, aby nie rozpraszać uwagi uczestników liturgii.
7.      Nie wolno fotografować wnętrza kościoła i jego wyposażenia w czasie celebracji liturgicznych.
8.      W przypadku braku poszanowania powyższych zasad i przyjętych ustaleń ksiądz proboszcz może odmówić fotografom lub operatorom prawa wykonywania ich pracy w kościele.
9.     W razie nieprzestrzegania powyższych norm i zasad przez fotografów i kamerzystów, ksiądz proboszcz jest proszony o powiadomienie Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.