Życzenia.

Śpiewamy „Chrystus nam się narodził, pójdźmy z pokłonem"

    Niech te słowa rozbrzmiewają radośnie w naszych sercach i skłaniają je do uwielbienia Boga za wielkie rzeczy jakie nam uczynił zsyłając swego Syna.

    Niech Dziecię Jezus wlewa w wasze serca drodzy parafianie i wszystkich przybyłych do naszej świątyni, radość i nadzieję, które rozproszą mroki codzienności naznaczone niepewnością i niepokojem.

    Tego życzą Wam kapłani pracujący w tej parafii wraz z diakonem Gerardem. Szczęść Boże ! ! !