Życzenia.

Wszystkim Wam, Bracia i Siostry w Chrystusowym Kościele, parafianom i gościom oraz każdemu, kto sercem stęsknionym oczekuje Miłości przynoszącej pociechę, umocnienie, przebaczenie, pojednanie i głęboką radość, życzymy na  Nowy Rok Pański 2021, pokoju serca, codziennej świętości i Bożego Błogosławieństwa. Niech Boża Dziecina – nasz Zbawiciel, obdarza każdego dobrami duchowymi i doczesnymi. Byście mogli ten Nowy Rok , Roku Jubileuszu Naszej Parafii przeżywać w wielkim dziękczynieniu za wszystkie łaski 50-ciu lat naszej parafii.

Szczęść Boże !!!

 

Tego życzą wszyscy kapłani pracujący w tej parafii i diakon Gerard .